Klub Politikker

AFC Holstebro Dragons er bevidst om sit ansvar over for klubbens medlemmer, og derfor har vi udarbejdet nogle klare holdninger omkring alkohol, pædofili-tjek, doping mv. Vi ønsker, at klubbens værdier og holdninger overføres til det enkelte medlemmer, da det enkelte medlem gennem sine handlinger repræsentere og tegner klubben. De enkelte politikker er udarbejdet løbende i gennem årerne og til bund for politikkerne ligger en grundig diskussion i klubben - eller som minimum Foreningsledelsen. Foreningsledelsen i Holstebro Dragons tilstræber at politikkerne opdateres en gang årligt - forud for sæsonen. I dette arbejde skal trænere, ledere og andre ressourcepersoner inddrages. Politikkerne udleveres til alle trænere og ledere og vil blive ophængt på centrale steder. Politikkerne vil ligeledes være tilgængelige for medlemmer og andre interesseret via klubbens hjemmeside.

I Holstebro Dragons er det tilladt at nyde alkohol i forbindelse med seniorarrangementer. 


Vi mener, at voksne mennesker bør kunne administrere deres alkoholindtag, så det ikke tager overhånd. Det er dog alles ansvar, at skride ind, hvis der er medlemmer, der ikke kan styre sit alkoholindtag.


Alkohol er forbudt før og under kamp. Efter kamp er det tilladt at nyde alkohol i og uden for klublokalet (man skal være afklædt hjelm, skulderpads, og kamptrøje) . 


Det er ikke tilladt at nyde alkohol på banen og i spillerboksen.


Ud over ovennævnte er det ikke tilladt at indtage alkohol eller opfører sig beruset iført klubtøj eller andet med Dragons' logo. Medlemmerne skal være bevidste om, at deres adfærd i fritiden relateres til Dragons, hvis de er iført klubtøj eller andet Dragons merchandise.

I Holstebro Dragons tillades der ikke alkohol i forbindelse med ungdomsaktiviteter. Vi mener, at alkohol og idræt for børn og unge mennesker ikke hører sammen - en sejr kan fejres lige så godt uden alkohol.


I særlige tilfælde kan der dispenseres fra denne regel, dette kræver en godkendelse fra Foreningsledelse og aktivitetsledelse. I tilfælde af, at der tillades alkohol ved officielle Dragons-arrangementer for ungdom, skal det meddeles ungdomsmedlemmernes forældre via foreningens hjemmeside, eller på indbydelsen til arrangementet.


I tilfælde, hvor ungdomsmedlemmer deltager i seniorarrangementer, er det alkoholpolitikken for juniorer, der er gældende.


Som forening hverken kan eller vil vi blande os i, hvad vores ungdomsmedlemmer foretager sig i deres fritid, dog er det som for senior gældende, at man ikke indtager alkohol eller opfører sig beruset iført klubtøj.

Billede
Der er i øjeblikket intet billede tilgængeligt

Alle trænere i Holstebro Dragons bliver en gang årligt kontrolleret for tidligere pædofilidomme i Det Centrale Kriminalregister, ved at klubben indhenter den lovpligtige Børneattest. Det årligt tjek er dog ingen sovepude. Klubben har den holdning, at en fornuftig samværspolitik og kommunikation med forældrene er en lige så vigtig del, hvis pædofili skal forhindres.


Det er vigtigt, at børn, unge, forældre, trænere og ledere alle er trygge ved at dyrke idræt i Holstebro Dragons. Vi tilstræber derfor, at der aldrig er kun én voksen træner/ leder omkring børnene/ de unge i træningssituationen, kampsituationer, omklædningssituationer eller andre situationer. Såfremt der inddrages eksterne instruktører i undervisningen/ træningen, må disse under ingen omstændigheder efterlades alene med børnene/ de unge. Der skal altid være minimum en intern træner/ leder til stede.


Vi mener, at det vil være forældrene, der er de første til at opdage de ændringer i barnets/ den unges adfærd, der oftest opstår som følge af et seksuelt overgreb. Det er vigtigt, at der er en god kommunikation mellem forældre og klub. Åbenhed og kommunikation mellem alle parter kan forhindre mange misforståelser. Holstebro Dragons opfordre forældrene til aktivt at deltagelse i deres barns idrætsliv, da dette sikrer en tættere dialog med klubben.


Enhver henvendelse vil blive taget seriøst og blive behandlet professionelt. Der vil blive tage de nødvendige forholdsregler/ konsekvenser samt taget kontakt til de relevante myndigheder

AFC Holstebro Dragons tager afstand fra enhver brug af doping. Vi har en nul-tolerance politik, hvor den mindste mistanke undersøges. Vores trænere er forpligtet til at indberette enhver mistanke til Foreningsledelsen, og der er afsat midler til at gennemføre dopingtests i tilfælde af begrundet mistanke. Der gøres ligeledes et stort arbejde for aktivt at informere vores medlemmer om, at doping er skadeligt og ikke accepteres i klubben.

Som medlem af Dansk Amerikansk Fodbold Forbund under Danmarks Idræts-Forbund er AFC Holstebro Dragons og dens medlemmer omfattet af Danmarks Idræts-Forbunds og WADA's dopingregulativ. Som følge heraf er AFC Holstebro Dragons's medlemmer forpligtet til at deltage i de dopingkontroller, som måtte blive foranstaltet af Danmarks Idræts-Forbund, Anti-Doping Danmark, WADA og AFC Holstebro Dragons.

AFC Holstebro Dragons og dens medlemmer er endvidere forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af Danmarks Idræts-Forbund og WADA i henhold til dopingregulativet.

Påvisning af doping vil desuden resultere i bortvisning fra AFC Holstebro Dragons på ubestemt tid, da en sådan påvisning er til skade for både klubben, dens medlemmer, DAFF og sporten som helhed.

AFC Holstebro Dragons vil fra sag til sag tage stilling til det etisk forsvarlige ved anvendelsen af andre kunstige hjælpemidler til forbedring af medlemmernes præstationer, herunder kosttilskud m.v

Billede
Der er i øjeblikket intet billede tilgængeligt
Billede
Der er i øjeblikket intet billede tilgængeligt

Holstebro Dragons ønsker på ingen måde at udøve censur eller begrænse vores medlemmers ret til at udtrykke deres holdninger. Vi ønsker med kommunikationspolitikken dog at melde klart ud, hvem der tegner foreningen. Foreningens daglige ledelse er Foreningsledelsen, og det er kun denne, der kan udtrykke Dragons officielle holdning. Det betyder, at kun Foreningsledelsen har retten til at underskrive sig Holstebro Dragons samt at udtale sig på foreningens vegne.

Foreningsledelsen forventer at trænere, ledere og andre frivillige i Holstebro Dragons bakker op omkring de beslutninger, Foreningsledelsen efter bedste evne træffer. Kritik af trufne beslutninger skal i første omgang rettes til Foreningsledelsen.

Holstebro Dragons opfordrer alle med tilknytning til foreningen til optræde sagligt og sobert, når de deltager i diverse debatter.