TRÆNINGSTIDER

ADRESSE

INFO

Senior / U19:  se forside

U12-U16: se forside           

Idrætcenter Vest

Mozartsvej 5

7500 Holstebro

© 2019 by Holstebro Dragons

Kontonr: 

Reg: 7600 Kontonr: 1506559

CVR Nr: 31994454

1/8

Træning

U10-U12-U14-U16

Onsdag

(vinter træning i Sønderlands skolen hal)

kl. 17.00- 18.30

U19 & senior 

Næste træning på IC - vest

søndag d.17/11 2019 

kl. 15.00- 17.00

AFC HOLSTEBRO DRAGONS

 

indkalder til

GENERALFORSAMLING

søndag d. 24/11 2019 KL. 13.00

på Idrætscenter Vest

 

Indkommende forslag til dagsorden, skal sendes til formand

Stefan Johnsen

senest d.18/11 2019

på e-mail.

formand@holstebro-dragons.dk

Dagsorden til generalforsamlingen 2019

 

1: Valg af dirigent og referent.

2: Formandens beretning.

3: Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse.

 4: Fastsættelse af kontingent.

 5: Indkomne forslag.

  • Vedtagelse af rettelser i vedtægter

 6: Valg af bestyrelse og revisorer.

 7: Eventuelt.

  • Hvor skal ungdomsspillerne være, nu hvor der ikke er plads i lockerroom 

Bliver der lavet Omklædning til dem, eller bliver de henvist til baderummet/Omklædningsrum

1/2