Trænere søges!

AFC Holstebro Dragons søger nye trænere

Da vi ønsker at udvide vores coaching staff søges der nye coaches til sæsonen 2016 med tiltrædelse fra ca. medio oktober.

Din alder og erfaring er ikke det vigtigste, viljen til at lære og lære fra sig er det vigtigste. 
Vi tilbyder kurser gennem DAFF og afholder interne kurser med vores amerikanske trænere samt sparring fra det nuværende trænerteam hvori du vil indgå fra dag 1.

Samtidig tilbyder vi fine faciliteter på Idrætscenter Vest, med film lokale med storskærm, Fitness center i midtbyen, stabile og udviklende hold og en god organisation.

Som Coach vil du få ansvar der fx inkludere træningsopgaver, styrketræning, video analyse, spillervurderinger og træningsforberedelser.

Stillingen som træner er som udgangspunkt ikke lønnet. Der er mulighed for at opnå ret til skattefrie godtgørelser, og du vil derudover få tildelt trænertøj.
Der søges til alle klubbens hold fra U12 til Senior, hvilket giver dig mulighed for at starte på det niveau og hold der passer til dine ambitioner.

Kontakt: 
Formand Jens Rudbeck tlf. 31612585. formand@holstebro-dragons.dk
Kasserer Martin Borg tlf. 60136789, kasser@holstebro-dragons.dk
Head Coach Daniel Ruiz tlf. 60534389, coachdanruiz@gmail.com

 

Hiring Coaches!

AFC Holstebro Dragons are seeking new coaches.

We want to expand our coaching staff with new coaches for the 2016 season. We are looking for coaches who can be available to start around the middle of October.

Your age or experience level are not the most important, the will to learn from our current coaches and passion to teach is the most important. We offer coaching courses through DAFF and within our own team, with our American coaches.

Furthermore, we offer excellent facilities at the Sports Center West, (film room with big screen, Fitness center in the city, field training equipment). You would be joining a strong team with a solid foundation, a brotherhood of players and leadership from our captains to our coaches to our board members.

As a coach, you will be responsible for training tasks, strength and conditioning training, video analysis, player ratings and training preparations, all to be assigned by our head coach.

The position as coach is generally not paid. It is possible to qualify for tax-free reimbursements and you will also be given team, coaching gear.

We are searching for coaches for all levels from U12 to Seniors, We are searching for people interested in coaching for the first time as well as coaches with prior experience. This organization prides itself on professionalism. We are looking for people that are serious and committed. You would be coming into a great team at a great time.

Contact: 
President Jens Rudbeck tlf. 31612585, formand@holstebro-dragons.dk
Accountant Martin Borg tlf. 60136789, kasser@holstebro-dragons.dk

Head Coach Daniel Ruiz tlf. 60534389, coachdanruiz@gmail.com